Humik Asit Nedir?

Humik asit, toprak ve bitkiler için yaşamsal öneme sahip besin maddelerini, vitaminleri, iz elementleri ve toprağın kullanılan kimyasallar, yüzünden uzun bir süreçte kaybettiği organik maddeleri toprağa tekrardan kazandıran mucizevi bir maddedir.Hümik madde, bitki ve hayvan maddelerinin kimyasal ve biyolojik humifikasyonu  ve mikroorganizmaların biyolojik faaliyetleri yoluyla oluşur.Hümik asitlerin en iyi kaynağı Leonardit olarak adlandırılan yumuşak kahverengi kömürün çökelme katmanlarıdır.

Besin Maddelerini İyileştirme

Topraktan gelen minerallerin ve besin maddelerinin verimli bir şekilde alınmasını sağlar.

Toprak Yapısını Geliştirme

Toprağı daha iyi su tutabilen ve erozyon riskini azaltan bir yapıya dönüştürür.

pH Düzeyini
Dengeleme

Toprak pH seviyelerini dengeleyerek bitkiler için uygun büyüme koşulları sağlar.

Stres Toleransını Artırma

Bitkilerin kuraklık, tuzluluk ve diğer stres karşı daha dayanıklı olmalarına yardımcı olur.

Humik Asit Faydaları Nelerdir?

Hümik asitlerin en önemli özelliği çözünmeyen metal iyonlarını, oksitleri ve hidroksitleri bağlayabilmeleri ve gerektiğinde bunları yavaş yavaş ve sürekli olarak bitkilere verebilmeleridir.

 • Hafif, kumlu topraklarda yüksek su ve besin kayıplarını önleyerek onları ayrıştırma yoluyla verimli topraklara dönüştürür.
 • Ağır ve sıkı topraklarda toprağın havalanmasını ve su tutma yeteneğini artırarak ekim işlemlerini kolaylaştırır.
 • Toprağın su tutma kapasitesini artırarak kuraklığa karşı direncini destekler.
 • Toprağın rengini koyulaştırarak güneş enerjisinin emilimini artırır.
 • Hem asitli hem alkali toprakları nötralize eder ve toprakların pH değerini düzenler.
 • Bitkilerin besin maddelerini ve suyu daha iyi almasını ve kullanmasını optimize eder.
 • Bitki büyümesi için gerekli olan hem organik hem de mineral maddeleri içeren bir yapı oluşturur.
 • Suda çözünen inorganik gübreleri kök bölgelerinde tutarak sızmasını azaltır.
 • Bitkilerin azot alımını artırır.
 • Fosforun (Ca, Fe, Mg ve Al ile) reaksiyonunu azaltın ve bitkiler için kullanılabilir ve faydalı bir forma dönüştürür. Bu özellikle mineral gübrelerin verimliliğini artırır.
 • Topraklardaki toksik maddelerin bulunabilirliğini azaltır.
 • Bitki enzimlerini uyarın ve üretimlerini artırır.
 • Topraktaki istenilen mikroorganizmaların büyümesini ve çoğalmasını teşvik eder.
 • Bitkilerin doğal hastalık ve zararlılara karşı direncini artırır.
 • Bitkilerde klorofil, şeker ve amino asit gelişimini teşvik eder ve fotosentezi destekler. Bitkilerin vitamin ve mineral içeriğini artırır.
 • Meyvelerde hücre duvarlarını kalınlaştırarak depolama ve raf ömrünü uzatır.
 • Tohumların çimlenme ve yaşama yeteneğini artırır.
 • Hücre bölünmesini hızlandırarak bitki büyümesini (daha yüksek biyokütle üretimi) teşvik eder ve kök sistemlerinin oluşum hızını artırarak daha fazla kuru madde verimi elde eder
 • Mahsulün kalitesini, fiziksel görünümünü ve besin değerini artırır.

Neden Sıvı Humik Asit?

Sıvı humik asit, tarım ve bahçecilik alanında kullanıldığında, toprak kalitesini artırmadan bitki büyümesini teşvik etmeye kadar bir dizi önemli fayda sunan, son derece etkili bir organik madde türüdür. Bu çözelti, geleneksel toprak iyileştirme ve besleme yöntemlerine göre bir dizi avantaja sahiptir ve modern tarım uygulamalarında vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. Bu avantajlar, sıvı humik asitin kolay uygulanabilirliği, hızlı bitki emilimi, toprak yapısının iyileştirilmesi, yaprak uygulamasının mümkün olması, toprak iyileştirme kapasitesi ve dozaj kontrolü gibi faktörlere dayanmaktadır. Bu nedenle, sıvı humik asitin tarım ve bahçecilikteki önemi sürekli olarak artmaktadır.

Daha Hızlı Emilim

Sıvı humik asit, toprak tarafından daha hızlı emilir ve bitkilere daha hızlı bir şekilde ulaşabilir. Bu, bitkilerin besin maddelerini daha çabuk almasına ve büyümelerini hızlandırmasına yardımcı olabilir.

Uygulama Kolaylığı

Sıvı humik asit, toprak veya yaprak gübreleme gibi farklı uygulama yöntemleriyle kolayca kullanılabilir. Bu, tarım profesyonellerine ve çiftçilere daha fazla esneklik sunar.

Dozaj Kontrolü

Sıvı form, dozajın daha hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Bu, bitkilerin ihtiyacına göre doğru miktarda humik asit uygulaması yapılmasına yardımcı olur.

Hümik Asitler Ve Kaynakları

Hümik maddeler tüm topraklarda ve sularda bulunabilir ve bitkisel ayrışma ürünlerinden ortaya çıkar. Humin, hümik asit ve fulvik asitte ekstraksiyon yoluyla ayrılırlar. Tuzlarına humatlar ve fulvatlar denir. Ana fraksiyon olarak hümik asit humusun biyolojik merkezini oluşturur. Verimli bir toprak maksimum %3 ve turbada yaklaşık %3-10 hümik asit içerir. Henüz linyit aşamasına ulaşmamış yumuşak linyit kömürünün belirli bir katmanında % 85’e varan konsantrasyonlarda humik asit bulunabilmektedir. Bu yumuşak kahverengi kömür tabakasına uluslararası alanda Leonardit adı verilmektedir. Leonardit, yumuşak kahverengi kömürden daha yüksek oksidasyon derecesi ve daha yüksek hümik asit içeriği ile farklılık gösterir. Leonarditte yüksek hümik asit içeriğinin tespit edilmesinden bu yana tarıma yönelik ticari üretim büyük ölçüde arttı.

Leonardit Nedir?

Leonardit, doğal bir kömür türevidir ve organik madde içeriği yüksek olan siyah veya kahverengi bir madde olarak tanımlanır. Leonardit, bitki materyalinin yıllarca süren doğal ayrışması ve kompostlaşması sonucu oluşur. Bitki köklerinin atıkları, mikroorganizmaların faaliyetleri ve doğal süreçler leonarditin oluşumuna katkıda bulunur.

Ayrıca, leonarditin bazı ilaç ve gübre ürünlerinde de kullanıldığı görülür. Özellikle sıvı humik asit üretiminde leonardit kaynakları sıklıkla kullanılır. Bu ürünler, bitkilerin besin maddelerini daha iyi emmelerini ve toprak verimliliğini artırmalarını desteklemek için kullanılır. Leonardit, organik tarım uygulamalarında da yaygın olarak tercih edilir, çünkü doğal bir kaynaktan elde edilen humik asitler, kimyasal gübrelerin yerine kullanılabilir ve toprak sağlığını korurken çevresel etkileri azaltabilir.

Sizi sosyal medya platformlarımızı takip etmeye davet ediyoruz!

Hesaplarımızı takip etmek, en son gelişmeleri ve haberleri hızlıca öğrenmek için harika bir yol sağlar. Ayrıca, bizimle etkileşimde bulunarak sorularınızı sorabilir, geri bildirimlerde bulunabilir ve topluluğumuzun bir parçası olabilirsiniz.